Поверителност

Тази секция описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуалния потребител и може да бъде използвана за контакт с него.

YouShirt.bg уважава индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това YouShirt.bg се ангажира със защитата на всички лични данни, предоставени му от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила.

Лична информация

Изборът за предоставяне на лична информация (вашето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес) в този уеб сайт е изцяло Ваш. Информацията може да бъде предоставена по начините описани по-долу в документа. Там  е разяснено  и как тя  ще бъде използвана от нас.
Можете да използвате YouShirt.bg  без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от Вас данни, единствено ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на вашите поръчки, за отговор на вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща).

Това е информация, която ни позволява да идентифицираме потребителя на нашия сайт. Тя ни дава отговори  отнасящи се до: брой потребители, брой посетени страници, как потребителя е стигнал до нашия сайт и т.н.  Събирането на тази информация, ни показва как да оптимизираме сайта си, така, че да бъде максимално полезен и удобен за потребителите. Данните се събират посредством опции на браузерите, които са описани по-долу в документа.

Cookies могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашите Интернет сайтове. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или  отхвърля нови cookies или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

Уеб сигнали

Определени страници от нашия сайт съдържат "уеб сигнали" (известни още, като интернет бележки, пикселни маркери и ясни GIF файлове). Тези уеб сигнали дават възможност на трети страни да получат информация, като адрес на компютъра, който тегли информация от страницата, вида на използвания браузер и др. Тази информация събираме и съхраняване посредством Log Files, и я използваме единствено за собствени цели.

Информация, която споделяме:

Ние не предоставяме и  по никакъв начин не разкриваме данни за  личната информация на посетителите на нашия уеб сайт, освен в случаите описани по-долу. Ние използваме вашите лични данни единствено за целите, посочени в настоящата декларация.

Информация, която предоставяме:

Ние използваме вашите лични данни единствено при обработката на вашата поръчка до изискваната степен. Ние предоставяме личните данни, с които разполагаме, на трети лица единствено с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност.

Връзки с други сайтове

За ваше удобство и пълнота на информацията, в нашият сайт има и връзки с други сайтове, свързани с дейността ни. Тези сайтове могат да имат свои собствени декларации за поверителност.  В случай , че посетите накой от сайтовете, които имат връзка с нашия, Ви препоръчваме да се запознаете с  техните декларации за поверителност. Ние не носим отговорност за съдържанието им, както и за условията им за ползване на лични данни.

Защита на деца

Този уеб-сайт не е насочена към деца на възраст под  тринадесет години. В този сайт не се събират лични данни за деца на възраст под 13 години. Ако разберем, че по невнимание сме получи лична информация от посетители на възраст под тринадесет години, ще изтрием информацията от нашите бази с данни.

Как защитаваме личните данни?

Ние използваме , административни, технически и физически мерки за защита срещу неупълномощено разкриване, използване, промяна или унищожаване на лични данни, които предоставяте на този уеб сайт. Ние използваме Secure Socket Layer (SSL) технология, за да запазим личната информация, която предоставят на този сайт.

Достъп и корекция на лични данни

Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран на сайта www.youshirt.bg

Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси или коментари по отношениие на публикуваната Декларация за поверителност, ако искате да прегледате, изтриете или актулизирате информация свързана с Вашите лични данни, моля свържете се с нас.


YouShirt.bg може да променя тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

Дата на влизане в сила: 21.02.2015 г.

IconДоставка в рамките на 3 работни дни
IconПрез работно време от 9.00 до 17.30 часа.
IconБезплатна доставка - Поръчка над 40 лева
 Iconбезплатно връщане
 при рекламация

Copyright © 2015 Advertising agency S360